Novinky

Aktuálna situácia na rozpracovaných projektoch

25. 3. 2020

Napriek aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu, výroba u našich obchodných partneroch (https://www.lbvytahy.sk/partneri.html) ide podľa výrobného programu.

Na priebeh montážnych prác síce vplýva zavedenie bezpečnostných opatrení, ale projekty sa postupne realizujú. Aktuálne stavby, ktoré si viete zobraziť na internete, máme :

1. Domy Kramáre Stromová, 

2. Bytový dom Novanta Petržalka,

3. Administratívna budova Malacky,

4. Synagóga v Senci,

5. Bytový dom Bratislavská.


Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

16. 3. 2020

Vážený obchodný partner!

 

V súvislosti s monitorovaním šírenia vírusu COVID-19 spoločnosť LB výťahy, s.r.o. a Výťahy servis sro prijali nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia:

1. Naďalej a priebežne poskytujeme základné výkony potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prepravovaných osôb a spoľahlivé fungovanie nám zverených zariadení,

2. nepretržitá 24 hodinová pohotovosť na číslach 0902 914 984 a 0902 914 985 je zabezpečovaná bezo zmien,

3. plánované servisné a revízne prehliadky budú vykonávané len na základe dohody s vedúcim servisu príslušným pre danú oblasť,

4. požadované opravy v prípade nefunkčnosti zariadenia je potrebné nahlásiť e mailom alebo telefonicky vedúcemu servisu na adrese peter.kalmar@vytahyservis.sk (0902 914 984) alebo dusan.gasperec@vytahyservis.sk (0902 914 985),

5. poštová komunikácia sa podľa možnosti nahradí e mailovou komunikáciou,

6. dopyty na dodávku nových výťahov prípadne servis jestvujúcich výťahov vybavíme po zaslani dopytu na adrese info@lbvytahy.sk prípadne servis@vytahyservis.sk,

7. všetci zamestnanci sú poučení o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19 a povinnosti používať ochranné prostriedky.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

Lubomír Blažíček

majiteľ