Profil spoločnosti

Spoločnosť LB výťahy, s.r.o. bola založená v roku 2007 s cieľom poskytovať zákazníkom kvalitné produkty v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov, a profesionálne služby - odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy zdvíhacích zariadení - výťahov.

Partnermi spoločnosti sú významné nadnárodné firmy, ktoré sa radia medzi svetovú špičku.  V obore výťahov  sú to - španielska spoločnosť  Orona, grécka spoločnosť Kleemann a nemecká spoločnosť Bunse Aufzuege. V obore garážových brán je to najväčší svetový výrobca - nemecká spoločnosť Novoferm. Od týchto výrobcov dodávame výhradne kompletné zariadenia s certifikátom typu (zariadenia vyrobené u jedného výrobcu). 

V roku 2008 spoločnosť rozšírila svoju ponuku o pohyblivé schody a chodníky, zdvíhacie rampy, plošiny a čelá a ich odborné prehliadky, skúšky a opravy.

Spoločnosť LB výťahy s.r.o. na základe svojich dlhoročných skúseností a realizovaných projektov je garanciou odbornosti a schopnosti premeniť Vaše predstavy do reálnych služieb a produktov, v súlade s Vašimi požiadavkami po technickej aj kvalitatívnej stránke.

Spoločnosť LB výťahy, s.r.o. má nielen celoslovenskú pôsobnosť s pracoviskami v Bratislave, Žiline, ale svoje aktivity rozšírila aj v Rakúsku a Českej republike.

Cieľom spoločnosti LB výťahy, s.r.o. je včas a spoľahlivo reagovať na Vaše potreby v oblasti poskytovaných služieb a produktov a zaradiť sa tak na popredné miesto na trhu s vyhradenými technickými zariadeniami.


Certifikáty a oprávnenia:

osvedcenie

osvedcenie


Naši partneri